Hírek

Elérhetőségek

Bárna településen egyéni listás valamint polgármesterjelölt állításhoz szükséges ajánlások számának megállapítása

Mátraszelei Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjétől

Helyi Választási Iroda Vezetőjétől

3142 Mátraszele, Szabadság út 65.

Tel.: 32/340-122 , e-mail: jegyzo@matraszele.hu

 

Ikt. szám: BA/567-3/2019.                                                  Tárgy: Bárna településen egyéni

                                                                                               listás valamint polgármesterjelölt

                                                                                               állításhoz szükséges ajánlások

                                                                                               számának megállapítása

 

 

HATÁROZAT

 

A Mátraszelei Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője mint a Helyi Választási Iroda vezetője Bárna településen

 

a polgármesterjelölt állításhoz szükséges ajánlások számát 25 darabban,

az egyéni listás képviselőjelölt állításhoz szükséges ajánlások számát 9 darabban

 

állapítom meg.

 

Jelen határozat ellen jogszabálysértésre hivatkozva a Helyi Választási Bizottsághoz (3126 Bárna, Petőfi út 23.) lehet kifogást benyújtani. A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a sérelmezett jogszabálysértés elkövetésétől számított harmadik napon megérkezzen a Helyi Választási Bizottsághoz.

 

 

INDOKOLÁS

 

A választási eljárásról szóló, 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 307/E. § (1)-(2) bekezdései szerint:

307/E. § (1) Az egyéni listás és az egyéni választókerületi jelölt, valamint a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát a helyi választási iroda vezetője, a főpolgármester-jelölt, valamint a megyei lista állításához szükséges ajánlások számát a területi választási iroda vezetője állapítja meg szavazást megelőző hatvanhatodik napon.

(2) A szükséges ajánlások számának megállapításakor a választópolgárok számát a központi névjegyzéknek a szavazást megelőző hatvanhetedik napi adatai alapján kell megállapítani.

 

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló, 2010. évi L. törvény 9. § (1) és (3) bekezdései szerint:

(1) Egyéni listás, illetve egyéni választókerületi képviselőjelölt az, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott.

(3) Polgármesterjelölt az, akit

a) a 10 000 vagy annál kevesebb lakosú település választópolgárainak legalább 3%-a

jelöltnek ajánlott.

  

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13. napjára kitűzött választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló, 19/2019. (VII. 29.) IM rendelet 20. § (1)-(2) bekezdései szerint:

(1) Az egyéni listás és az egyéni választókerületi jelölt, valamint a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát a helyi választási iroda vezetője, a főpolgármester-jelölt, valamint a megyei lista állításához szükséges ajánlások számát a területi választási iroda vezetője állapítja meg 2019. augusztus 8-án. [Ve. 307/E. § (1) bekezdés]

(2) A szükséges ajánlások számának megállapításakor a választópolgárok számát a központi névjegyzéknek a 2019. augusztus 7-i adatai alapján kell megállapítani. [Ve. 307/E. § (2) bekezdés]

 

  

A központi névjegyzék 2019. augusztus 7-i adatai szerint a település választópolgárainak száma 813 fő.

 

Fent leírtak alapján a rendelkező részben foglaltak szerint állapítottam meg a jelöltállításhoz szükséges ajánlások számát. Jelen határozatot a helyben szokásos módon (hirdetőtáblákra való kihelyezéssel) közzé kell tenni. Határozatomat a hivatkozott jogszabályokat alkalmazva hoztam. A jogorvoslat lehetőségéről a Ve. 210.§ alapján adtam tájékoztatást.

 

 

 

Bárna, 2019. augusztus 8.

 

 

                                                                                               Babjákné Bocsok Anna

                                                                                               HVI vezető